Tjenester

Sensum leverer tjenester fra strategisk rådgivning til operativ gjennomføring av ditt arrangement. Vår spisskompetanse ligger i faglig forankring og tilnærming med hensyn til hvordan arrangementene utvikles.

Vi bistår med alt fra enkel deltakerregistrering til total prosjektledelse av store komplekse arrangementer i inn- og utland. I tillegg til å ta ansvar for hele arrangementet tilbyr vi rådgivning, produksjon av websider, påmeldinger, registrering, budsjettering og prosjektregnskap, evaluering, m.m..

Analyse

Det hele begynner med å finne ut hvilke typer opplevelser som gir mest verdi. I samtaler med våre kunder kartlegger vi behovet ved bruk av utviklede verktøy. Vi kartlegger enten for et spesifikt arrangementet, eller for en helhetlig opplevelsesstrategi over lengre tid for å bruke opplevelse som en del av posisjoneringen.

Tjenester:

 • Behovsanalyse
 • Kulturkartlegging


Idé og Konsept

Et godt og velfundamentert konsept som er forankret i bedriftens mål og visjoner er en viktig forutsetning for å kunne kommunisere et budskap eller hendelse på en engasjerende og meningsfull måte.

Basert på analyse og dialog med kunde, uttarbeider vi idéskisser og løsninger på idé og konsept med begrunnelse for hvilke kommunikasjonsflater og metoder som skal vektlegges for å få frem budskapet gjennom opplevelsen. Vi setter sammen en hel opplevelse basert på alle de elementene som er nødvendig iht. våre kunders behov.

Tjenester:
 • Speaker coaching av ledere og ansatte som skal på scenen.
 • Påmelding (alle funksjoner tilgjengelig)
 • Lokasjon (hoteller, konferansesenter, naturområder m.m i inn- og utland)
 • Logistikk (fly, buss andre kjøretøyer)
 • Mat & drikke
 • Artister
 • Teknikk (Lyd, lys, scene og bilde)

Gjennomføring

Du skal ha tid til å nyte et arrangement du også, eller kun konsentrere deg om å pleie dine forbindelser. Vi er tilstede under hele arrangementet og jobber i kulissene for å kvalitetssikre små og store detaljer samt sørger for at alt går etter planen.

Tjenester:

 • Prosjektledelse
 • Produksjonsledelse & Produsentledelse
 • Prosjektkoordinering